Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi

Yangın poliçeleri ile teminat altına alınan riziko mahallerinde meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı varlıkların yanı sıra 3. şahıslara ait varlıklara da zarar gelebilir. Bu tür kayıplar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teminat altına alınabilir.

Kiracı Mali Sorumluluk

Kiracı olarak bulunulan binalarda, sigortalı kiracının sorumluluğunda meydana gelebilecek hasarlar, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.

Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu

Kiraya verilen binalarda sigortalı mal sahibinin sorumluluğundan meydana gelebilecek hasarlar, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.

Komşuluk Mali Sorumluluk

Mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan binalarda meydana gelebilecek hasarların komşu bina ve mallara zarar vermesi halinde sigortalının sorumluluğu, poliçede belirtilen rizikolar dahilinde teminat altına alınır.

Kapsamı:

  • Ticari Rizikolar,
  • Sınai Rizikolar,
  • Sivil Rizikolar,

Teminat Konusu: 

  •  Sorumluluk,

Mecburi Teminatlar:

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak,

İsteğe Bağlı Teminatlar:

  • Grev Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör,
  • Dahili Su,
  • Duman.