Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışı seyahatleriniz sırasında meydana gelen bir kaza sonucu yaralanma veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalıkları Doğa Sigorta'da geniş teminatlarla güvence altına alın.

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinden yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Poliçe İptali

Sigortalı kimsenin seyahate gidemediği durumlarda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce durumu sigortacıya haber vererek, poliçesini sigorta şirketine iade etme şartıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alabilmektedir.

Asgari Teminatlar

  • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,
  • Sigortalının tedavi görebileceği en yakın sağlık kuruluşuna nakli,
  • Sigortalının tedaviyi tamamlayıp, taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakledilmesi,
  • Vefat eden sigortalının nakil işlemleri.

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayın.