Kar Kaybı Poliçesi

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan karı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır.

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucunda meydana gelebilecek hasarlar yangın poliçesi ile karşılanmaktadır. Ancak bu hasarlar gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olan maddi kayıplar (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kar kaybı poliçesiyle karşılanmaktadır.

Kar kaybı teminatı verilecek durumlar yangın sözleşmesinde teminat altına alınan haller arasından sigortacı ile sigorta sahibi arasında serbestçe belirlenmektedir.

Kapsamı:

  • Ticari Rizikolar,
  • Sınai Rizikolar

Teminat Konusu:

  •  Kar Kaybı

Mecburi Teminatlar:

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak ve ek teminatlara bağlı Kar kaybı,
  •  Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sonucuna bağlı Kar kaybı