Dask

Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nca yapılması zorunlu tutulan, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlayan DASK ile evinizi güvence altına alın.

Deprem ve deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşabilecek hasarlara karşı poliçenizde belirlenmiş teminatlar doğrultusunda güvence sağlamaktadır.

Teminat Kapsamı:

Deprem sigortası poliçesi ile binanız kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Teminat kapsamında olan kısımlar aşağıdaki gibidir;

 • Temeller,
 • Ana duvarlar,
 • Çatılar,
 • Koridorlar,
 • Sahanlıklar,
 • Bacalar,
 • Asansörler,
 • Bahçe duvarı,
 • İstinat duvarı,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Yapının yukarıdakilere benzeyen taşıyıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Haller:

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu oluşacak hasarlara karşı binanızı güvence altına almaktadır. Teminat kapsamı dışında kalan durumlar aşağıdaki gibidir;

 • Kira mahrumiyeti,
 • Enkaz kaldırma maliyeti,
 • İş durması,
 • Kar kaybı,
 • Her türlü taşınır eşyalar,
 • Depremden bağımsız olarak binanın kendisinde oluşmuş olan hasarlar,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması dışında kalan hasarlar,
 • Manevi tazminat talepleri,

Bu hallerin teminatı için Konut Sigortası yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Teminat Limiti

10 Ocak 2018 yılında girmiş olan yürürlük doğrultusunda zorunlu deprem sigortası azami bedeli 190.000 TL olarak DASK kurumunca belirlenmiş olup, bu tutar hesaplanırken arsa değeri hariç binanın yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilme maliyeti, meskenin büyüklüğü ve yapı türü göz önünde bulundurulmaktadır.